Pese a asesinato de activista opositor a termoeléctrica, consulta sí va