A la espera secundaria 8 de que el IEBEM repare fosa séptica